• Faaliyetler

  KONFERANSA KATILIM 
  4 Mayıs 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından Jean Monnet Konferans dizileri kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde düzenlenen "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Açılımlar" konulu konferansa Merkezimiz öğretim üyeleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri katılmıştır.


  KONFERANS 
  Merkezimiz tarafından 13 Nisan 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi işbirliği ile Jean Monnet Konferans dizileri kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF`de "AB`nin Dış İlişkileri ve Türkiye" konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferansın açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Belgin Akçay yapmış, konuşmacı olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi`nden Prof. Dr. Tuğrul Arat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nden Doç. Dr. Aylin Ege, Kadir Has Üniversitesi`nden Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi`nden Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek ve Dışişleri Bakanlığı`ndan Yaprak Alp katılmıştır. 

  TOPLANTIYA KATILIM 
  Çankırı Valiliği tarafından 4.11.2015 tarihinde düzenlenen Avrupa Birliği`ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır. 

  PROJE HAZIRLIKLARI
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından Avrupa Komisyonu`na sunulacak projenin hazırlıklarına, Proje ortaklarından biri olarak belirlenen Merkezimiz tarafından katılım sağlanmıştır.


  KONFERANS
  Merkezimiz 26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi işbirliği ile "Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Gündem" başlıklı bir konferans düzenlemiştir. İİBF Konferans Salonu, saat 10:30-13.30 arasında düzenlenen konferansta Ankara Üniversitesi`nden Prof. Dr. Belgin Akçay, Bilkent Üniversitesi`nden Prof. Dr. Sübidey Togan, Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Arat ve Avrupa Birliği Bakanlığından Sahir Özdemir konuşmacı olarak katılmıştır.


  KONFERANS
  Merkezimiz Ankara Üniversitesi işbirliği ile 25 Kasım 2013 tarihinde "Krizdeki Avrupa Birliği: Türkiye ve AB ilişkileri" başlıklı bir konferans düzenlemiştir. Konferansta konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi`nden Prof. Dr. Belgin Akçay, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Arat ve Çankırı Karatekin Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan konuşmacı olarak katılmıştır.


  SERTİFİKA PROGRAMI
  Merkezimiz tarafından Ankara Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı işbirliği ile "Avrupa Birliği"ne ilişkin sertifika Programı düzenlenmiştir. Program kapsamında Ankara Üniversitesi`nden Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Çınar Özen, Prof. Dr. Sanem Baykal ve Çankırı Karatekin Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan eğitici olarak katılmıştır. Program sonunda eğitimlere katılan 76 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. 


  TÜBİTAK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
  12 Haziran 2013 tarihinde Tübitak tarafından AB Araştırma Projeleri ve Çerçeve Programlar Bilgilendirme toplantısı Merkezimiz tarafından koordine edilmiştir. 


  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
  Merkezimiz tarafından yürütülen ve Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından desteklenen "Çankırı İli Merkezi`nde Avrupa Birliği Algılaması" konulu Proje Eylül 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Proje kapsamında Çankırı`da 400 kişiye uygulanan anket neticesinde kamuoyunun AB algısı ortaya konmaya çalışılmıştır. Projede elde edilen verilerle hazırlanan makale Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Güz 2012 sayısında yayınlanmıştır. 


  AB BAKANLIĞI TANITIM VE BURSLAR
  Merkezimiz tarafından organize edilen etkinlikle, 29 Nisan 2013 tarihinde İİBF Kariyer Günleri`nin ilk gününde Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı Pınar Tanlak tarafından "AB Bakanlığı Giriş Sınavı ve Burslar" konulu bir konuşma gerçekleştirilmiştir.