Tarihçe

2010 yılında kurulan Merkez bugüne kadar AB konularında 30’dan fazla konferans ve birkaç araştırma projesi yürütmüştür. Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından desteklenen “AB Konularında Kamuoyu: Çankırı Örneği” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi 2011 yılında tamamlanmıştır. Projede Çankırı ilinde AB algılaması ile ilgili anketler yapılmış ve sonuçlar yayın haline getirilmiştir. Merkez 2013-2014 yıllarında Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen Jean Monnet Kürsüsü faaliyetlerine katılmıştır. Bu faaliyetler kapsamında Ankara Üniversitesi ile ortaklaşa konferanslar düzenlenmiş, öğrenciler Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen konferanslara götürülmüş ve uzaktan eğitim yoluyla AB Ekonomik Bütünleşmesi ile ilgili bir ders, müfredat kapsamında Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilmiştir Mevcut durumda Merkez, Avrupa Komisyonu Jean Monnet programı  tarafından desteklenen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından koordine edilen Orta Anadolu-Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Heart of Anatolia European Centre of Excellence (ANAMER)) Projesinin yerel ortağıdır. 2018 yılından beri sürdürülen proje kapsamında konferanslar, öğretim üyesi hareketliliği ve AB ile ilgili yayın faaliyetleri bulunmaktadır. Proje ile diğer üniversiteler yanında, seçilen üç Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Jean Monnet Association Paris/ Fransa’da yaz okuluna katılma fırsatı elde etmiştir.